مقام‌های انگلیس در واکنش به اعدام معاون پیشین وزارت دفاع ایران که به جاسوسی برای لندن متهم بود، اعلام کردند که همه گزینه‌ها در ارتباط با ایران در حال بررسی هستند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مقام‌های انگلیس در واکنش به اعدام «علیرضا اکبری» معاون پیشین وزارت دفاع ایران که به جاسوسی  برای لندن متهم بود، اعلام کردند که همه گزینه‌ها در ارتباط با ایران در حال بررسی هستند.
در همین حال، وزارت خارجه انگلیس «سایمون شرکلیف» سفیر خود را از تهران فراخواند.
وزارت خارجه انگلیس اعلام کرده است که شرکلیف را به‌طور موقت برای «رایزنی‌های بیشتر» از ایران فراخوانده است.
ساعاتی پیش از آن نیز، در واکنش به مداخلات نامتعارف انگلیس ازجمله در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، سایمون شرکلیف توسط مدیر کل غرب اروپا به وزارت خارجه احضار شده بود.
در این نشست مراتب اعتراض کشورمان نسبت به  اقدامات خرابکارانه و مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس منعکس شد.
مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه با اشاره به اطلاعات متقن به دست آمده در خصوص دام طراحی شده برای علیرضا اکبری از سوی طرف انگلیسی، خاطرنشان ساخت، دولت انگلیس باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و حمایت ناموجه و شیطنت آمیز از عامل جاسوسی با ادعای روابط مبتنی بر احترام متقابل سازگار نیست
مدیرکل غرب اروپا با تاکید بر این که اقدام قاطع برای صیانت از امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منوط به رضایت دیگر دولتها از جمله انگلیس نخواهد بود، تصریح کرد تداوم این قبیل اقدامات غیرقانونی و مجرمانه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، لذا دولت انگلیس باید پیامدهای مسؤولیت تداوم رویکرد غیرمتعارف و مداخله‌جویانه خود را پذیرا باشد.
در ادامه تصریح گردید بر اساس قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوگانه قابل پذیرش نیست و مداخلات و اظهارات مخرب انگلیس به این بهانه، فاقد وجاهت است.
مدیرکل غرب اروپا در پایان ضمن محکومیت مجدد هرگونه اقدام نامتعارف و تهدیدزا در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، از سفیر انگلیس خواست تا مراتب را در اسرع وقت به لندن منعکس کند.
سفیر انگلیس در پاسخ اظهار داشت موارد مطرح شده را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.