حاج سعید حدادیان گفت: مشکلات اقتصادی، سیاسی، کرونا و خشکسالی بلاهایی است که باید دعا کنیم با آنها مواجه نباشیم.