ارتش اسرائیل از آغاز عملیات و یورش سربازان خود به داخل بیمارستان شفا خبر داده است. ارتش اسرائیل می گوید «عملیاتی دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص در بیمارستان شفا» را آغاز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،   نیویورک تایمز نوشت: ارتش اسرائیل از آغاز عملیات و یورش سربازان خود به داخل بیمارستان شفا خبر داده است.

هزاران غیرنظامی همراه با بیماران بدحال و نوزادان نارس که مراقبت از آنها قطع شده است در بیمارستان پناه گرفته اند.  با نزدیک شدن نیروهای اسرائیلی در روزهای اخیر، سوخت و تجهیزات پزشکی کاهش یافته است.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه گفت که «عملیاتی دقیق و هدفمند علیه حماس در یک منطقه مشخص در بیمارستان شفا» را آغاز کرده است.

حماس، حضور در این بیمارستان را رد کرده است و مقامات بیمارستان نیز ادعای اسرائیل را رد کرده اند.

هیچ اطلاعاتی در مورد دامنه، مقیاس یا جدول زمانی عملیات اسرائیل در داخل بیمارستان وجود ندارد. تلاش‌ها برای تماس با پزشکان و مقامات داخل بیمارستان در اوایل روز چهارشنبه ناموفق بود