اگر رئیس مجلس نظام جمهوری اسلامی دچار اتهاماتی باشد که با شفافیت به آن‌ها رسیدگی نشده چنین وضعیتی برای این نظام برخاسته از انقلاب و خون شهدا شایسته نیست و اگر روشن شود که این اتهامات وارد نبوده و او از شائبه‌های مطرح‌شده منزه است، تکیه زدن بر این جایگاه برای او نیز مباح می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اگر درباره فایل صوتی پرسروصدائی که در روز‌های اخیر نقل تمام محافل شده و هر روز بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود بخواهیم نظری واقع‌بینانه بدهیم باید بگوئیم بهترین راه اینست که مطالب مطرح‌شده در آن توسط دستگاه‌های نظارتی و قضائی مورد بررسی قرار بگیرند و با شفافیت کامل به تمام جزئیات آن رسیدگی شود و نتیجه بررسی‌ها و رسیدگی‌ها نیز بدون هیچ ابهامی به اطلاع مردم برسد.

چنین اقدامی، بزرگ‌ترین خدمت به تمام افراد و دستگاه‌ها و نهادهائی است که در این فایل صوتی مورد اتهام قرار گرفته‌اند. این تصور که با سکوت درباره محتوای این فایل صوتی و خواباندن سروصدای مربوط به آن، موضوع خاتمه پیدا می‌کند و فراموش می‌شود، یک خیال باطل است. این کار باعث تبدیل شدن موضوع به یک غده چرکین می‌شود و تجمیع همین غده‌های چرکین است که اعتماد مردم به نظام حکمرانی را خدشه‌دار می‌کند.

نتیجه رسیدگی‌های منصفانه و فاقد طرفداری از متهمین اگر گناهکار بودن آن‌ها بود، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید به کیفر اعمال خود برسند و اگر تبرئه شدند باید از آن‌ها اعاده حیثیت شود و شایستگی‌شان برای ماندن در جایگاه مسئولیتی تأیید گردد.

قطعاً اگر رئیس مجلس نظام جمهوری اسلامی دچار اتهاماتی باشد که با شفافیت به آن‌ها رسیدگی نشده چنین وضعیتی برای این نظام برخاسته از انقلاب و خون شهدا شایسته نیست و اگر روشن شود که این اتهامات وارد نبوده و او از شائبه‌های مطرح‌شده منزه است، تکیه زدن بر این جایگاه برای او نیز مباح می‌شود.

با جلوگیری کردن از تحقیق و تفحص و کار قضائی هرگز نمی‌توان به این شفافیت رسید. سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز به چنین شفافیتی نیاز دارند که اگر ایجاد شود، خود مردم از آن‌ها دفاع خواهند کرد و هیچیک از ابزار‌های تبلیغاتی دشمن قدرت به زیر سؤال بردن آن‌ها را نخواهند داشت، چون دشمن خلع سلاح می‌شود.