محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا به سخنان رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم واکنش متفاوتی نشان داد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا به سخنان رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم واکنش متفاوتی نشان داد.آقای رئیسی، نام آن کشورهای اروپایی را اعلام کنمحمد مهاجری، با اشاره به بخشی از سخنان رئیسی با کنایه به رئیس دولت انقلابی در توئیتر خود با هشتگ «گشنم نبود» ، «نگرد نیست» نوشت:
درسخنان اخیر خود فرمودید: برخی از کشور‌های اروپایی به‌دلیل گرانی کالا‌های اساسی، روش تخصیص #کوپن را برای توزیع کالا در پیش گرفتند.لطفا دستور فرمایید کسانی که این مطلب را به شما گفته اند، نام این کشورهای اروپایی را اعلام کنند.
 که این مطلب را به شما گفته اند، نام این کشورهای اروپایی را اعلام کنند.