دولت باکو نصب تمامی پرچم غیر از پرچم دولت در نمای بیرونی منزل، کوچه، بازار و نوشتن شعارهای دینی بر دیوار منازل را ممنوع و جرم محسوب می کند.

دولت باکو نصب تمامی پرچمها غیر از پرچم دولت در نمای بیرونی منزل، کوچه، بازار و نوشتن شعارهای دینی بر دیوار منازل ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

 

پیش از این در سالهای قبل نیز این اتفاق در باکو افتاده بود و دولت باکو سعی در محدودیت برای مراسمات محرم و اسلام دارد.

  • نویسنده : زهرا شجاعی