آموزش پزشکی
فرصت ورود وزارت بهداشت در بازار سلامت افغانستان مغتنم است ۲۲ دی ۱۴۰۰

فرصت ورود وزارت بهداشت در بازار سلامت افغانستان مغتنم است

دکتر موسوی دستیار ویژه وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه و مهمان ویژه این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جاری در کشور افغانستان، به معرفی فرصت های مغتنم برای ورود وزارت بهداشت در بازار سلامت افغانستان پرداخت و مقرر شد مراتب در سه حوزه اصلی امور بهداشتی و درمانی و دارویی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi