ابروی روحانی
هر روز که می گذرد بیشتر آبروی روحانی را احیا می کنید ۰۳ اسفند ۱۴۰۱

هر روز که می گذرد بیشتر آبروی روحانی را احیا می کنید

محمد مهاجری گفت: کشور امروز کاملا از لحاظ سیاسی، سیاست خارجی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رها شده است. انگار مسئولان تصمیم گرفتند همه چیز را به حال خود رها کنند و کاری به کار هیچ چیز نداشته باشند چون انتظار دارند اتفاقی بیفتد و معجزه ای صورت گیرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi