اتباع آمریکایی
آزادی اتباع آمریکایی در صورت پایبند بودن آمریکا به توافقات قبلی ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

آزادی اتباع آمریکایی در صورت پایبند بودن آمریکا به توافقات قبلی

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد وضعیت اتباع ایران در آمریکا گفت: ما موضع خودمان را همواره مطرح کردیم و این موضوع در دستور کار ما است. اتباع ما به دلیل واهی دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان هستند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi