اتحادیه
قیمت صدهزار تومان برای تخم‌مرغ ارزان است ۲۱ تیر ۱۴۰۱

قیمت صدهزار تومان برای تخم‌مرغ ارزان است

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت: قیمت صدهزار تومان برای هر شانه تخم‌مرغ قیمتی پایین است و تداوم این روند ممکن نیست.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi