اتوبوس خوابی
عضو شورای شهر تهران درباره پدیده «اتوبوس خوابی»: این افراد معتاد نیستند؛ حتی شاغلند اما توان پرداخت کرایه خانه را ندارند ۱۲ دی ۱۴۰۰

عضو شورای شهر تهران درباره پدیده «اتوبوس خوابی»: این افراد معتاد نیستند؛ حتی شاغلند اما توان پرداخت کرایه خانه را ندارند

سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در مورد پدیده اتوبوس خوابی واکنش نشان داد و گفت: ما در ستاد سمن ها سعی داریم از توان سازمانهای مردم نهاد در این زمینه استفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.

ورود شورای شهر به مسئله اتوبوس خوابی ۰۹ دی ۱۴۰۰

ورود شورای شهر به مسئله اتوبوس خوابی

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از پیگیری اتوبوس خوابی در شورای شهر خبر داد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi