اجرای پروژه
محیط زیست: اجرای پروژه میانکاله متوقف شد ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

محیط زیست: اجرای پروژه میانکاله متوقف شد

مسعود عالیخانی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi