اخطار پلمب
ناایمن ترین بیمارستان کشور در تهران، اخطار پلمب و تعطیلی دریافت کرد ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

ناایمن ترین بیمارستان کشور در تهران، اخطار پلمب و تعطیلی دریافت کرد

علی صالحی دادستان تهران گفت: طبق گزارش خود رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، ناایمن ترین بیمارستان کشور در تهران قرار دارد که اخطار پلمب و تعطیلی آن به همراه یکی دیگر از ساختمان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی حسب درخواست سازمان آتش نشانی صادر شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi