ارباب وعده
ارباب وعده‌ها؛ سیاست‌بازی در نقش وزیر اقتصاد ۱۸ دی ۱۴۰۱

ارباب وعده‌ها؛ سیاست‌بازی در نقش وزیر اقتصاد

بسیاری خاندوزی را وزیری می‌دانند که وعده‌های بیشمار داد و اکنون با سیاست‌بازی و نه متد‌های علمی اقتصاد، در صدد جذب حامی برای فرار از برکناری است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi