اردبیل
نان گران شد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

نان گران شد

قیمت نان‌های لواش، بربری، فطیر و سنگگ افزایش پیدا کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi