ارز دارو
نمی‌فهمند حذف ارز ترجیحی از تولید دارو، بحران می‌سازد؟! ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

نمی‌فهمند حذف ارز ترجیحی از تولید دارو، بحران می‌سازد؟!

مومنی در پایان گفت: ماجرای کنترل تورم و رونق تولید، بدون متوقف کردن رویه‌های فاسد و ضدتوسعه‌ای محال است. حکومت باید برای تحقق این هدف دست به انتخاب راهبردی بزند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi