استاد دانشگاه ،انتخابات
کنایه بی‌سابقه یک استاد دانشگاه به رئیسی+فیلم ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

کنایه بی‌سابقه یک استاد دانشگاه به رئیسی+فیلم

استاد علوم سیاسی در مناظره تلویزیونی شیوه که با محوریت نظارت استصوابی برگزار شد، گفت: رئیس کشوری که متن فارسی را نمی‌تواند از رو بخواند نتیجه نظارت استصوابی است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi