اضطرار ملی
آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد ۱۸ آبان ۱۴۰۱

آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد

رییس جمهور آمریکا با اشاره به این که روابط این کشور هنوز با بایران عادی نشده است، وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi