افتتاح نمایشی ، زاکانی ، پارکینگ امیرکبیر
افتتاح نمایشی زاکانی؛ درهای بسته پارکینگ امیرکبیر برای شهروندان! ۰۹ آبان ۱۴۰۱

افتتاح نمایشی زاکانی؛ درهای بسته پارکینگ امیرکبیر برای شهروندان!

پارکینگ طبقاتی امیرکبیر که در نهمین شنبه امید و افتخار به بهره برداری رسید هنوز تکمیل نشده است و به گفته کارگرانی که مشغول فعالیت هستند دست کم تا یک ماه دیگر هم تکمیل نمی شود .

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi