افرایش قیمت خودرو،سال 1403
سناریوهای خودرو در سال ۱۴۰۳/فرمولی جدید برای افزایش قیمت خودرو ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

سناریوهای خودرو در سال ۱۴۰۳/فرمولی جدید برای افزایش قیمت خودرو

: داوود منظور ، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در روزهای نخست سال جاری از ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز خودرو برای واردات بر اساس مصوبه دولت خبر داد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi