افزایش حقوق ، تورم
وقتی افزایش ۱۰۰درصدی حقوق هم کافی نیست ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

وقتی افزایش ۱۰۰درصدی حقوق هم کافی نیست

توفیقی سپس با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران برای بهمن ماه امسال، سبد غذایی خانوارهای کارگری را معادل ۶ میلیون و ۵۳۲هزار تومان محاسبه می‌کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi