افزایش قیمت خودرو، وزارت صمت
افزایش قیمت خودرو رسما تایید شد!/فیلم ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

افزایش قیمت خودرو رسما تایید شد!/فیلم

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت: در سال جدید قیمت خودروها کاهش نخواهد داشت!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi