امارات و اسرائیل
روابط درهم تنیده تجاری اسرائیل با امارات که مانع از حمله تل آویو به ایران می شود ۱۳ دی ۱۴۰۰

روابط درهم تنیده تجاری اسرائیل با امارات که مانع از حمله تل آویو به ایران می شود

نقشه خطوط لوله گاز و نفت، خطوط کشتیرانی و مسیرهای باری زمینی و همچنین روابط دیپلماتیک در حال تغییر است. دو سال پیش، تصور امضای قراردادهای تجاری امارات با ایران دشوار بود، چه برسد به اینکه به قراردادهای حمل و نقل نفت بین این کشور با اسرائیل فکر کنیم. اما اکنون منافع اقتصادی نقشه دیپلماتیکی را دیکته می‌کنند که اسرائیل به‌طور پیوسته روی آن جای خود را پیدا می‌کند، حتی اگر مجبور باشد این نیروهای رقیب را نیز در آن جای دهد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi