امیر عبداللهیان ، سازمان تروریستی ، سپاه
امیرعبداللهیان: تروریستی‌خواندن سپاه شلیک به پای اروپاست ۲۹ دی ۱۴۰۱

امیرعبداللهیان: تروریستی‌خواندن سپاه شلیک به پای اروپاست

امیرعبداللهیان گفت: : ضرورت دارد در دنیای دیپلماسی به امنیت متقابل احترام گذاشت و به جای پیروی از زبان تهدید و اقدامات غیر دوستانه، افزایش اعتماد متقابل در دستور کار قرار گیرد. در هر صورت پاسخ و واکنش، متقابل خواهد بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi