انتخابات، محمدجواد ظریف
ظریف:به کسانی رأی ندهیم که با زبان آرزوها با ما صحبت می‌کنن ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

ظریف:به کسانی رأی ندهیم که با زبان آرزوها با ما صحبت می‌کنن

وزیرز امور خارجه پیشین کشورمان گفت: به کسانی رای ندهیم که با زبان آرزوها با ما صحبت می‌کنند. تا زمانی که با زبان واقعیت صحبت نکنیم، نمی‌توانیم آینده را بسازیم. از دوره صفویه آرزو داشتیم به دوره هخامنشیان برگشتیم؛ صفویه به آن نرسید و به قاجار و ترکمنچای رسیدیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi