انتخابات ریاست جمهوری ، لاریجانی
اولین فیلم تبلیغاتی لاریجانی؛ «سفیر شما رسید؛ ۴۰۳ع۱۴-ایران۳۶» ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

اولین فیلم تبلیغاتی لاریجانی؛ «سفیر شما رسید؛ ۴۰۳ع۱۴-ایران۳۶»

اولین فیلم تبلیغاتی لاریجانی با عنوان «سفیر شما رسید؛ ۴۰۳ع۱۴-ایران۳۶» را ببینید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi