انتصاب
انتصاب جناب آقای محمد حسن رجبی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۰

انتصاب جناب آقای محمد حسن رجبی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۵

طی حکمی از سوی شهردار منطقه ۱۵ شهر تهران جناب آقای محمد حسن رجبی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی آن منطقه منصوب گردید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi