انتصایات شهرداری
حاشیه بی‌پایان انتصابات در بهشت ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

حاشیه بی‌پایان انتصابات در بهشت

نادعلی یادآور می‌شود: ‌باید خودمان مراقب رفتارهایمان باشیم و در عین اینکه باید نظارتی داشته باشیم، حتما باید سیستم یا جایگاهی برای نظارت وجود داشته باشد و بعضی از قوانین مربوط به شورا را هم در بُعد نظارت و صیانت ارتقا دهیم و در آن تحول ایجاد کنیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi