انسیه خزعلی
دایره ابهامات از توسعه شاهچراغ تا ردپای معاون و همسرش ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

دایره ابهامات از توسعه شاهچراغ تا ردپای معاون و همسرش

تخریب خانه‌های تاریخی شیراز؛ این موضوعی است که محل بحث و جدال رسانه‌ها در روزهای اخیر شده. بر اساس طرح توسعه حرم شاهچراغ، برادر امام هشتم شیعیان که بیش از یک دهه است که آغاز شده، دستور تخریب ۶۰ پلاک از بافت تاریخی شیراز صادر شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi