انقلاب 57
درباره بچه‌هایی که سال ۵۷ کف خیابان آمدند چه می‌گویی؟ ۱۳ آبان را در تقویم دیده‌اید؟ ۲۷ مهر ۱۴۰۱

درباره بچه‌هایی که سال ۵۷ کف خیابان آمدند چه می‌گویی؟ ۱۳ آبان را در تقویم دیده‌اید؟

نگاه از بالا به پایین بعضی وقت‌ها، خود ما را در منگنه قرار می‌دهد چنان که در یک مجلس وقتی یک جناب آقایی گفت بچه‌اند این کسانی که به خیابان آمده‌اند، دانش‌آموزند و چیزی نمی‌دانند، یک نفر پرسید شما ۱۳ آبان را در تقویم دیده اید؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi