اوج گیری کرونا ، رنگ نارنجی و قرمز
خیز دوباره کرونا و ثبت فوت‌های ۲ رقمی بعد از ۶۰ روز ۲۰ تیر ۱۴۰۱

خیز دوباره کرونا و ثبت فوت‌های ۲ رقمی بعد از ۶۰ روز

کرونا مجددا اوج گرفته و رنگ نارنجی و قرمز دوباره به نقشه رنگ‌بندی کشور بازگشته است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi