اوضاع جامعه
توئیت معنادار برادر بزرگترین عروس رهبر معظم انقلاب ۲۸ آذر ۱۴۰۱

توئیت معنادار برادر بزرگترین عروس رهبر معظم انقلاب

محمدحسین خوشوقت، برادر بزرگترین عروس رهبر انقلاب نوشت:زائو وارد مرحله دردها و فشارهای نوبهای زایمان شده است؛ خودش هم نخواهد، قطعا خواهد زایید.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi