اوپک
علاقه تاریخی عربستان برای همکاری نفتی با ایران ۲۱ اسفند ۱۴۰۱

علاقه تاریخی عربستان برای همکاری نفتی با ایران

یک کارشناس انرژی اظهار داشت: اگر درست عمل کنیم و مذاکرات بدرستی پیش برود، افق‌های خوبی در آینده رابطه ایران و عربستان پیش رو است. دلیلی ندارد که نتوانیم مسئله مربوط به میدان آرش را حل نکنیم، مهم این است که مباحث را چطور پیش ببریم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi