ایت الله محقق داماد
نامه تندآیت‌الله محقق داماد به جامعه قضات کشور به خاطر اعدام های اخیر ۲۵ آذر ۱۴۰۱

نامه تندآیت‌الله محقق داماد به جامعه قضات کشور به خاطر اعدام های اخیر

آیت الله سید مصطفی محقق داماد درنامه ای سرگشاده خطاب به قضات کشور تصریح کرد: باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذوی المناصب بدون هیچگونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند، و به آنان امر و نهی می نمایند یکی تسریع می خواهد و دیگری تغلیظ می طلبد!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi