ایران ، فرانسه ، آمریکا
رئیس‌جمهور فرانسه :همراه با آمریکا به فشار به ایران ادامه می‌دهیم ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

رئیس‌جمهور فرانسه :همراه با آمریکا به فشار به ایران ادامه می‌دهیم

رئیس‌جمهور فرانسه ضمن اتهام زنی به ایران، گفته به سیاست فشار علیه تهران ادامه می‌دهد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi