باتوم
روزنامه«جوان: «باتوم» برای برقراری امنیت راهگشاست! ۲۶ دی ۱۴۰۱

روزنامه«جوان: «باتوم» برای برقراری امنیت راهگشاست!

روزنامه «جوان» نوشت: ماموری که برقراری امنیت از وظیفه ذاتی اوست در راستای وظیفه خود از قوه قهریه و باتوم هم استفاده کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi