بازار رشت ، شادی کردن مردم
شادی کردن مردم در بازار رشت غیرقانونی نیست ۱۸ آذر ۱۴۰۲

شادی کردن مردم در بازار رشت غیرقانونی نیست

در نظام حقوقی کشور برای رفتار ارتکابی چند نفر که در بازار رشت اقدام به سرودن شعر و دست‌زدن می‌کنند، عنوان مجرمانه‌ای مشاهده نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان بازداشت این افراد را قانونی قلمداد کرد

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi