بازار نان
نان چند نرخي در بازار به هم ريخته ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نان چند نرخي در بازار به هم ريخته

بيش از يك هفته است كه در شوراي قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي قرار است قيمت گندم بررسي شود. اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. ولي سرپرست وزارت جهادكشاورزي وعده داده اين اتفاق به‌زودي بيفتد. پس از تاييد قيمت در اين شورا، قيمت در دولت مجددا بررسي و قيمت نهايي تصويب خواهد شد. ا

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi