بازنشستگان،تامین اجتماعی،وزارت کار
تبعات انباشت بدهی دولت برای مستمری و درمان بازنشستگان ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

تبعات انباشت بدهی دولت برای مستمری و درمان بازنشستگان

یکی از مباحث داغ این روزهای بازنشستگان و تشکل‌های کارگری کشور، موضوع حذف یکی از بندهای الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه است که در آن به الزام دولت به پرداخت اقساطی و منظم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اشاره شده بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi