بازنشستگان و کارگران
دهن کجی دولت به درخواست‌های مشروع بازنشستگان و کارگران ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

دهن کجی دولت به درخواست‌های مشروع بازنشستگان و کارگران

علیرضا محجوب گفت: دولت به جای قربانی کردن وزیر کار می‌بایست مصوبه غیرقانونی خود را اصلاح می‌کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi