بازنشستگی پیش از موعد، دستورالعمل شماره 57، وزارت کار
یک دستورالعملِ ضد کارگریِ دیگر صادر شد ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

یک دستورالعملِ ضد کارگریِ دیگر صادر شد

۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi