بحران آب
مصلحت‌اندیشی در بیان عمق بحران آب در پایتخت؟! ۰۸ آذر ۱۴۰۱

مصلحت‌اندیشی در بیان عمق بحران آب در پایتخت؟!

زمانی نگران تامین آب برای نسل‌های آینده بودیم، اما اکنون با مدیریت ناکارآمد آب برای نسل فعلی هم نگرانیم. ابر چالشی که می‌تواند کشور را با بحرانی بسیار جدی‌تر از آنچه در آن هستیم مواجه کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi