بحران دارو ، کمبود سرم ، انجمن داروسازان
بحران دارو/فروش سرم در بازار آزاد؛ ۱۰۰ هزار تومان ۲۱ آبان ۱۴۰۱

بحران دارو/فروش سرم در بازار آزاد؛ ۱۰۰ هزار تومان

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به وضعیت کنونی دارویی کشور راه حل رفع کمبود دارو را تعامل دولت با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سندیکای دارویی کشور دانست.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi