برخورد با بی حجابی
حجاب را سیاسی-امنیتی نکنید ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

حجاب را سیاسی-امنیتی نکنید

قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع مقابله با بدحجابی علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi