بستری کرونا
میزان بستری کودکان افزایش یافت ۱۷ بهمن ۱۴۰۰

میزان بستری کودکان افزایش یافت

شمس الله نوری پور،فوق تخصص کودکان و رئیس بیمارستان کودکان مفید گفت : با توجه به بازگشایی مدارس و کامل نبودن پوشش واکسیناسیون در این گروه سنی، مشاهده می‌کنیم مراجعات بیمارستانی در دو هفته اخیر به ویژه در چند روز اخیر دو سه برابر افزایش داشته و به همین نسبت میزان بستری نسبت به دی ماه نیز بیشتر شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi