بودجه ، تورم ، دولت
نه «رشد تولید» اتفاق افتاد و نه «مهار تورم» ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

نه «رشد تولید» اتفاق افتاد و نه «مهار تورم»

عزتی ادامه داد: اگر بخواهیم بگوییم که این دو هدف با هم انجام شده است، چنین نبوده زیرا رونق تولید کمتر از سال قبل بوده. هم صنعت و هم کشاورزی وضعیت رشد بدتری نسبت به سال گذشته داشتند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi