بیانیه ضد ایرانی
اروپا علیه ایران/فرانسه، آلمان و انگلیس بیانیه ضد ایرانی دادند! ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

اروپا علیه ایران/فرانسه، آلمان و انگلیس بیانیه ضد ایرانی دادند!

سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس با انتشار بیانیه‌ای مشترک به طرح ادعاهایی علیه ایران پرداختند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi