بیانیه چین و عربستان
ساز چینی، کوک سعودی ۲۱ آذر ۱۴۰۱

ساز چینی، کوک سعودی

علاوه بر پارلمان‌نشین‌ها، دولت سیزدهم هم نیز دست به واکنش زد. در این زمینه روز شنبه ناخرسندی ایران از طریق وزارت امور خارجه نسبت به برخی از بندهای بیانیه مشترک چین و شورای همکاری خلیج فارس از جمله مسائل مطرح‌شده درباره تمامیت ارضی ایران، به سفیر چین اعلام شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi