بیماران خارجی
امکان پذیرش بیماران خارجی در ۲۰۰ مرکز پزشکی وجود دارد۹۰ ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

امکان پذیرش بیماران خارجی در ۲۰۰ مرکز پزشکی وجود دارد۹۰

دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت : در حال حاضر 200 مرکز پزشکی، دارای مجوز پذیرش بیمار خارجی (IPD) هستند که از این تعداد ۱۸۶ مورد بیمارستان و ۱۴ مرکز جراحی که به صورت کلینیک های کوچک برای اعمال جراحی محدود بوده، هستند. این مراکز در ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی و تحت نظارت وزارت بهداشت مستقر و در حال فعالیت هستند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi