بی حجاب ها،22بهمن
اگر زنان بی حجاب ۲۲ بهمن مستحق برخورد نیستند پس با هیچ زن دیگری هم نباید برخورد کرد ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

اگر زنان بی حجاب ۲۲ بهمن مستحق برخورد نیستند پس با هیچ زن دیگری هم نباید برخورد کرد

بی حجاب های شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن هم متدینند هم انقلابی و هم در مسیر حق ، البته با اندکی خطا.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi